ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 95
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์แพพิณทองรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท็งค์จารุวรรณ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๐๑๑ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม ของ อบต.ไทยาวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ามอญ 1/2 (เลียบคลองลัด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564