ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 90
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ เลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ๑ กช ๑๗๐๔ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564