Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dec - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
ประวัติความเป็นมา :: ตราสัญลักษณ์ :: สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ :: การเมืองการปกครอง
หมู่บ้านและประชากร :: สภาพเศรษฐกิจและสังคม :: สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม จำนวน  2  แห่ง
(โรงเรียนวัดไทยาวาส , โรงเรียนจารุวรรณ)  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  1  แห่ง
   
 
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด 1 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง